سامانه مدیریت یکپارچه
نمایندگان فروش دستگاه کارتخوان

icon

پذیرنده

قابلیت ثبت مدارک در سامانه های مختلف و ارسال برای نماینده بصورت کدینگ و ایجاد وضعیت اطلاع از فرایند ثبت تا تایید شاپرک توسط نماینده

icon

تخصیص

قابلیت ثبت درخواست تخصیص و ارسال اطلاعات مربوط به دستگاه و پذیرنده برای نماینده و وضعیت اطلاع از فرایند تخصیص توسط بازاریاب

icon

جابجایی

امکان ثبت و ارسال درخواست جابجایی برای نماینده و وضعیت اطلاع از فرایند جابجایی توسط بازاریاب

icon

فسخ و ویرایش

امکان ارسال درخواست فسخ یا ویرایش پذیرنده و ارسال اطلاعات و وضعیت اطلاع ازفرایند اتمام درخواست

icon

پذیرنده

قابلیت ثبت مدارک در سامانه های مختلف و ارسال برای نماینده بصورت کدینگ و ایجاد وضعیت اطلاع از فرایند ثبت تا تایید شاپرک توسط نماینده

icon

تخصیص

قابلیت ثبت درخواست تخصیص و ارسال اطلاعات مربوط به دستگاه و پذیرنده برای نماینده و وضعیت اطلاع از فرایند تخصیص توسط بازاریاب

icon

جابجایی

امکان ثبت و ارسال درخواست جابجایی برای نماینده و وضعیت اطلاع از فرایند جابجایی توسط بازاریاب

icon

فسخ و ویرایش

امکان ارسال درخواست فسخ یا ویرایش پذیرنده و ارسال اطلاعات و وضعیت اطلاع ازفرایند اتمام درخواست

کیف پول

.امکان قیمت گذاری برای درخواست ثبت برای هر سامانه وهربازاریاب و نماینده بصورت مجزا و زمانی که بازاریاب یا نماینده درخواست ثبت پذیرنده را ارسال کرد پرداخت بصورت خودکار انجام میشود
.کیف پول میان نماینده و مدیر
.کیف پول میان نماینده و بازاریاب
img brs
img brs
img brs

اگهی

.ایجاد فروشگاه برای مدیران و نمایندگان .ارایه اگهی محصولات برای نمایندگان .ارایه اگهی محصولات نمایندگان برای بازاریاب

همین الان شروع کن
نماینده
بازاریاب
مدیر
picture

سوالات

همین الان شروع کن

نرم افزار و پنل تحت وب مخصوص بازاریاب ها

ورد به پنل بازاریاب

اموزش

باتوجه به نیاز کاربران به نرم افزارهاو اپ هایی درزمینه دستگاه های کارتخوان مجموعه جی واپ درنظر دارد تاحد امکان کلیه اپ ها و نرم افزارهای مورد نیاز کاربران را در اختیار قراردهد

اشتراک ها